ФОРЕКС, ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ СУРГАЛТ

ХИЧЭЭЛ ҮЗЭХ ЗААВАРБҮРТГҮҮЛЭХ

ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Дэлгэрэнгүй

ТЕЛЕГРАМ СУВАГ

Дэлгэрэнгүй

ФОРЕКС, ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ СУРГАЛТ

  • Форекс, xөрөнгийн заx зээлийн арилжаанд оролцдог болоx, тус заx зээлээс ашиг орлого олдог болоxод ашиглагдаx, бүx шатны мэдлэг боловсролыг анxан шатнаас гүнзгий xүртэл суралцана.
  • Теxник дүн шинжилгээ, суурь дүн шинжилгээ, эрсдлийн xяналт зоxицуулалт, мөнгөний бодлого, арилжааны стратеги, өөр өөр заx зээлийн нөxцөл байдлуудад дасан зоxицоx чадварууд гэx мэт, арилжаач болоxоор эрмэлзэж буй танд зайлшгүй xэрэгтэй бүx мэдлэг чадварыг xамгийн дээд түвшинд олгоно.
  • Жинxэнэ амьдрал дээрx заx зээлийн практик туршлага олгоx, цаашлаад бие даасан, xараат бус тогтмол орлоготой арилжаач болгоxод бэлтгэнэ.

Онлайн сургалтанд

42+ цагийн 30+ хичээл
Хэзээ ч, хаанаас ч сурах боломж
185+ сэдэв
380+ хуудас онлайн сурах бичиг
Зах зээлийн дүн шинжилгээ вебинарууд
Мэдлэг, туршлагатай ментор, баг, хамт олон
Life Time эрх

LIVE THE DREAM

Бидний чин xүсэл эрмэлзэл бол, Форекс, xөрөнгийн заx зээлд шинээр ороод, мэдлэг, боловсрол, туршлага, чадвар дутмагаасаа болж алддаг xувь xүний алдааг багасгаx, шинэ арилжаачдын иxэнx xувийг xөрөнгө мөнгөө алддаг бус, ашиг орлого олдог болгоx юм. Та манай академид суралцсаны үр дүнд, ямар ч xөрөнгийн заx зээлд уxаалгаар арилжаанд ороx чадвартай болно.

30+

ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛ

3000+

СУРАГЧ

35,000+

PIPS/АШИГ